Med z lesníckych včelníc vypredali počas troch dní

Región má ďalšiu turistickú raritu

Obnovu kaskád dokončili

Otvorenie vyhliadkovej veže

Informácia o postavení turistickej rozhľadne Krahulský vrch

Kremnické noviny 9/2013

Kosenie Bujačej lúky

Včelárstvo

Kremnický zelený poklad 2017

Dňa 26. 5. 2017 sa uskutočnil už tretí ročník súťaže „Kremnický zelený poklad“. Aj tento rok súťažili žiaci základných škôl okresu Žiar nad Hronom v lokalite „Kalvária“ v Kremnici. 17 tímov v dvoch vekových kategóriach súťažilo na ôsmich stanovštiach. Víťazi si odniesli putovnú trofej, no odmenení boli všetci súťažiaci vecnými cenami.

Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok.

Kremnický zelený poklad 2016

Dňa 27. mája 2016 sa uskutočnil druhý ročník súťaže o putovnú trofej pre žiakov záklaných škôl okresu Žiar nad Hronom. Tento rok sme zvolili novú lokalitu „Kremnická kalvária“, aby deti spoznali aj inú krásnu časť Kremnice. Súťažilo 17 žiackych tímov v dvoch vekových kategóriách. Súťažili na 8-ich stanovištiach z oblasti biológie, zoológie, geografie, kultúry a histórie. Vyskúšali si aj svoje manuálne a pohybové zručnosti.

Všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami. Víťazi si odniesli putovnú trofej.

Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok.

Kremnický zelený poklad 2015

Dňa 27. mája 2015 sa uskutočnil prvý ročník súťaže o putovnú trofej pre žiakov základných škôl okresu Žiar nad Hronom. Jej cieľom bolo priblížiť historické, kultúrne a prírodné bohatstvo Kremnice a okolia Kremnických vrchov. Súčasne sme chceli mladej generácii poukázať na význam lesov a lesníctva pre spoločnosť. Súťaž v sebe spájala vedomostné otázky z oblasti biológie, geografie, kultúry a histórie, ako aj ich prepojenie s praktickými a pohybovými zručnosťami.

Súťažilo 18 žiackych tímov v dvoch vekových kategóriách, kde si na 8-ich stanovištiach zmerali svoje sily. Trasa dlhá približne 3,5 km viedla otvoreným terénom v oblasti Krahúl. Zaujímavosťou bolo stanovište s geografickým zadaním, po  ktoré bolo potrebné vystúpiť na turistickú rozhľadňu.  

Všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami. Víťazi si odniesli putovnú trofej.