Kremnický zelený poklad 2019

Dňa 14. 6. 2019 sme sa opäť po roku stretli na súťaži o putovnú trofej „Kremnický zelený poklad“.

13 tímov základných škôl z okresu Žiar nad Hronom si vyskúšalo svoje vedomosti a zručnosti na ôsmich stanovištiach na kremnickej kalvárii. Víťazi si odniesli putovnú trofej a všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami.

Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok.