Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Mestské lesy Kremnica, s. r. o.
Sídlo: Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica

IČO: 316 001 82
DIČ: 202 047 95 28
IČ DPH: SK 202 047 95 82

Štatutárny zástupca: Ing. Karol Mutňanský, konateľ

E-mail: mslkca@mslkca.sk 
Telefón: 045/674 46 20
Fax: 045/674 39 09


Zverejňovanie

Typ Číslo Popis Celková hodnota Suma bez DPH Uzavretá dňa Účinnosť od Ukončená dňa Dodávateľ (Druhá zmluvná strana) Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum Zverejnenia

Archív zverejnené

Dokumenty zverejnené do roku 2020 sú zverejnené na starej verzii webovej stránky.

Prezreť si ich môžete tu.