Cenník dreva platný od 12.1.2024

Podľa STN 480055 a 480056.

Všetky ceny sú stanovené v eurách bez DPH a za 1 m³ bez kôry v parite miesto naloženia.

Pri doprave dodavateľom sa k cene dreva môžu účtovať dopravné náklady zo skladu dodavateľa na sklad odberateľa a náklady na skladanie v plnej výške – podľa dohody.

I. trieda akosť
Hrúb.stupeňSM, JD, DGBO, VJSCBKJS, BHJHOstané tvrdéOstané mäkké
(cm)€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3
330 – 39130,00120,00156,00180,00360,00360,00180,00120,00
4 40 – 49148,00132,00168,00192,00396,00396,00216,00132,00
550 – 59154,00138,00180,00240,00420,00480,00240,00144,00
6 +
60 +160,00144,00192,00276,00480,00504,00252,00180,00

II. trieda akosť
Hrúb.stupeňSM, JD, DGBO, VJSCBKJS, BHJHOstané tvrdéOstané mäkké
(cm)€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3
220 – 29106,0084,0096,00144,00168,00180,00144,0084,00
3 30 – 39130,0096,00120,00168,00204,00216,00156,0096,00
4 +
40 +142,00108,00144,00192,00228,00240,00168,00108,00

III. A trieda akosť
Hrúb.stupeňSM, JD, DGBO, VJSCBKJS, BHJHOstané tvrdéOstané mäkké
(cm)€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3
1do 1990,0055,00100,0055,0080,0055,0050,0050,00
2 20 – 2995,0065,00110,0065,0093,0075,0060,0055,00
3 +
30 +95,0075,00120,0085,00105,0095,0070,0065,00

III. B trieda akosť
Hrúb.stupeňSM, JD, DGBO, VJSCBKJS, BHJHOstané tvrdéOstané mäkké
(cm)€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3
1do 1990,0055,0095,0055,0075,0050,0050,0045,00
2 20 – 2995,0060,00105,0060,0083,0065,0055,0055,00
3 +
30 +95,0070,00115,0080,0090,0080,0060,0060,00

III. A, B trieda akosť, netriedene
Hrúb.stupeňSM, JD, DG
(cm)€/m3
2 +20 +95,00
pri predaji z OM 95,00
Hrúb. stupeňIII. C 1 trieda akosť
(cm)SM, JDSC
€/m3€/m3
25 +80,0080,00

Hrúb.stupeňIII.C 2 trieda akosť
(cm)SM, JDSCBK
€/m3€/m3€/m3
1,215 – 2970,0052,00
3 + 30 +70,0080,0055,00

Stĺpové výrezy
dĺžka (m)Hrúbka čapu
(cm)
SM, JDBO
€/m3€/m3
3 + 5 +11 – 2995,0095,00

IV. trieda akosti
Žrde ihličnatétriedadĺžka (m)Hrúbka
(cm)
SM, JDBO
€/m3€/m3
1 – 4 6 +7 – 1360,0060,00

V. trieda akosti (vlákninové drevo)
SM, JD, DGBO, SC, VJBK, HB, JH, JSOstané tvrdéOstané mäkké
€/m3€/m3€/m3€/m3€/m3
Výber65,0050,0050,0050,0045,00
Priemyselné50,0040,0045,0045,0040,00

VI. trieda akosti (Palivové drevo)
Ihličnaté
Ihličnaté odpadové
Listnaté tvrdéListnaté mäkké
€/m342,9726,0455,1540,44
€/pm27,5016,6737,5027,50

Palivové drevo zo samovýroby
IhličnatéListnaté tvrdéListnaté mäkké
€/pm4,175,834,17Poľovníctvo

Výkon práva poľovníctva vykonávajú Mestské lesy Kremnica, s. r. o. vo vlastnej réžii v uznanom Režijnom poľovnom revíri Turček od roku 1994. Po zmene z roku 2009 (kedy bolo k revíru pričlenená časť Rovnej Hory c k. ú. Horná Štubňa o výmere 80,35 ha) je súčasná výmera 6 435, 08 ha, z toho LPF 4 896,16 ha a PPF 1 538,92 ha.

Režijný revír je zaradený dom chovateľskej oblasti Vtáčnik JXI, chovateľský celok Vtáčnik JXI-509.

Významnú časť odstrelu trofejovej zveri realizujeme cez poplatkových hostí. Úzko spolupracujeme s Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene, katedrou poľovníctva a ochrany lesa na spoločných projektoch. So Stredoeurópskym inštitútom ekológie zveri v Nitre spolupracujeme na úseku výživy zveri. Cieľom je dochovať zdravú zver v únosnom počte vzhľadom k lesu a poľn. krajine.

Zároveň časti postupujeme právo poľovníctva na časti výmery lesného majetku poľovníckym združeniam a to:

– PZ Skalka Turček 1 496,30 ha

– PZ Žiarec 121 ha

– PZ Zverín – Vysoký Vrch 627 ha

– PZ Voda – Horná Štubňa 1 326 ha

– PZ Zlatá Studňa 1 458 ha

Poľovnícky cenník na stiahnutie tu.


Včelárstvo

➔ www.kremnickymed.sk

Projekt na zaradenie včelárstva do činnosti Mestských lesov Kremnica vznikol ako reakcia na alarmujúci úbytok včelstiev v našom regióne, ako aj na Slovensku a celej Európe. Ide o návrat k tradícii včelárstva v rámci lesníctva. Včela je lesný živočích a je dôležitou súčasťou lesného ekosystému. Pôvodným domovom včiel je prírodné lesné prostredie. Stromy potrebujú včely pre svoju reprodukciu, pre vytváranie celého ekosystému, v ktorom existujú. Les bol vždy jedným z najvhodnejších prostredí pre chov včiel pre bohaté zdroje peľu, nektáru a medovice. V minulosti boli bežné takéto chovy včiel v „Štátnych lesoch“ alebo „Štátnych majetkoch“, svedčia  o tom aj miestne názvy lokalít na „včelniciach“ a pod.

Cieľom nášho projektu je vytvoriť sieť včelníc na pozemkoch v správe a užívaní Mestských lesov Kremnica. Na každej včelnici bude od 20 – 30 rodín. Konečný stav včelích rodín sa bude pohybovať od 150 – 200. Výsledným produktom nebude len pohár „Kremnického medu“, ale zdravé včelstvá, ktoré budú plniť všetky funkcie v ekosystéme. Včelárstvo má pre lesníctvo veľký význam. V lesoch, kde sú včely, zvyšuje sa množstvo semien napr. buka, duba, javora, agátu. Hlavnou funkciou včiel je udržanie ekologickej rovnováhy prostredníctvom opeľovania rastlín, čo je až 90 % úžitku. Iba zvyšných 10 % je vo forme včelích produktov.

Zároveň chceme, aby „Kremnický med“ pochádzajúci z prostredia, kde žijeme bol produktom s príbehom a časom vznikla určitá značka kvality a záruky pôvodu medu. Celé oddelenie včelárstva na mestských lesoch vnímame ako ďalší spôsob ako racionálne a citlivo využívať prostredie kde pracujeme, kde výsledkom bude ekologicky zhodnotená krajina a zdravý pôvodný med. Zároveň máme ambíciu príkladom inšpirovať iné podobné spoločnosti alebo jednotlivcov, aby sa rozhodli nájsť si svoju cestu k včelárčeniu.

Sme na začiatku, čaká nás veľa práce, ale aj radosti z výsledkov…

Zhodnotenie sezóny 2016

V prvej sezóne sme sa zamerali na vybudovanie včelníc, vrátane infraštruktúry a pomocných zariadení, ale aj na úpravu priestorov na výrobu pomôcok, úľov a spracovania medu v budove Mestských lesov. V súčastnosti máme na Mestských lesoch tri stanovištia včelstiev, dve sa nachádzajú v katastri mesta Kremnica. V lokalite Kalvária je 34 včelstiev a v lokalite Peklo 30 včelstiev. Tretia včelnica je v katastri obce Horná Štubňa  s 21 včelstvami. V roku 2016 na včelárenie a rozvoj včelstiev veľmi neprialo počasie. Podpísala sa pod to hlavne slabá zima, rýchly nástup jari a následné ochladenie. To spôsobilo zastavenie vývoja nielen vegatácie, ale aj včelstiev. taktiež sa to odrazilo aj na mednom výnose. v priebehu augusta 2016 sme začali s liečením včelstiev kyselinou mravčou proti parazitovi – Klieštik včelí (Varroa destructor). Následne sme pristúpili k zimnému zakŕmeniu. Pred zazimovaním nás čaká preliečenie fumigačným liečivom. Našou prioritou bolo v tomto roku hlavne založenie a sprevázkovanie včelníc a ostatných zariadení, čo sa nám podarilo naplniť. V roku 2017 chceme zvýšiť počet včelstiev, založiť ďalšiu včelnicu a zamerať sa na spracovanie včelích produktov.

Na základe rozboru vzorky medu Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne je náš Kremnický med – lesný medovicový. Medovicový med má v porovnaní so skupinou kvetových medov tmavšiu – červenohnedú až tmavohnedú farbu. Vzácnym ho robí aj jeho nedostupnosť a veľká závislosť od prírodných podmienok a počasia. Obsahuje vysoký podiel minerálov a vitamínov.

Sezóna 2017 – január

Vývoj včelstiev

Včelstvá sú v zimnom chumáči, ktorý má približný tvar guľe, kde sú stále v pohybe a obmieňajú sa a prijímajú potravu. V zimnom chumáči je teplota približne 20 – 25 ºC a na povrchu chumáča okolo 7 – 10 ºC.

Práce včelára v januári:

Sezóna 2019

Štvrtý rok práce priniesol mimoriadne výsledky. Klimatické podmienky v roku 2019 boli priaznivé pre les, medovicové vošky a teda aj pre včely. Bol to výnimočný – medovicový rok. Ak šťastie praje pripraveným, my sme pripravení boli. Výnos medu zo štyroch včelníc presiahol dve tony. Priemer výnosu rodiny bol niečo nad 20 kg a to aj pri maximálne šetrnom chove, ktorý presadzujeme. Včelám totiž odoberáme iba toľko medu, aby mali dostatok pre seba. Naše včely zimujú na mede, nie len na cukre. Prezimovali sme sto rodín, v sezóne 2020 budeme zimovať 120 rodín. Rast dvadsať percent ročne si chceme udržať  do celkovej veľkosti včelstva dvesto rodín. Nechceme vybudovať biznis, ale udržať ekosystém. Do budúcne chceme ponúkať špeciálne medy a zvyšovať kvalitu, nie kvantitu.

Doteraz sme nemali čas ani priestor na zber a spracovanie ďalších včelích produktov ako je vosk, peľ alebo propolis. V budúcnosti ich však spracovávať plánujeme.