Kremnický zelený poklad 2018

Dňa 15. 6. 2018 sa uskutočnil štvrtý ročník súťaže „Kremnický zelený poklad“. Aj tento rok súťažili žiaci základných škôl okresu Žiar nad Hronom v lokalite „Kalvária“ v Kremnici. 17 tímov v dvoch vekových kategóriach súťažilo na ôsmich stanovštiach. Víťazi si odniesli putovnú trofej, no odmenení boli všetci súťažiaci vecnými cenami.

Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok.