Kremnický zelený poklad 2014

Dňa 13. 6. 2014 sa uskutočnil nultý ročník súťaže Kremnický zelený poklad o putovnú trofej.

Kremnický zelený poklad 2019

Dňa 14. 6. 2019 sme sa opäť po roku stretli na súťaži o putovnú trofej „Kremnický zelený poklad“.

13 tímov základných škôl z okresu Žiar nad Hronom si vyskúšalo svoje vedomosti a zručnosti na ôsmich stanovištiach na kremnickej kalvárii. Víťazi si odniesli putovnú trofej a všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami.

Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok.

Kremnický zelený poklad 2018

Dňa 15. 6. 2018 sa uskutočnil štvrtý ročník súťaže „Kremnický zelený poklad“. Aj tento rok súťažili žiaci základných škôl okresu Žiar nad Hronom v lokalite „Kalvária“ v Kremnici. 17 tímov v dvoch vekových kategóriach súťažilo na ôsmich stanovštiach. Víťazi si odniesli putovnú trofej, no odmenení boli všetci súťažiaci vecnými cenami.

Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok.