Kremnický zelený poklad 2016

Dňa 27. mája 2016 sa uskutočnil druhý ročník súťaže o putovnú trofej pre žiakov záklaných škôl okresu Žiar nad Hronom. Tento rok sme zvolili novú lokalitu „Kremnická kalvária“, aby deti spoznali aj inú krásnu časť Kremnice. Súťažilo 17 žiackych tímov v dvoch vekových kategóriách. Súťažili na 8-ich stanovištiach z oblasti biológie, zoológie, geografie, kultúry a histórie. Vyskúšali si aj svoje manuálne a pohybové zručnosti.

Všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami. Víťazi si odniesli putovnú trofej.

Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť a tešíme sa opäť o rok.