Kremnický zelený poklad 2015

Dňa 27. mája 2015 sa uskutočnil prvý ročník súťaže o putovnú trofej pre žiakov základných škôl okresu Žiar nad Hronom. Jej cieľom bolo priblížiť historické, kultúrne a prírodné bohatstvo Kremnice a okolia Kremnických vrchov. Súčasne sme chceli mladej generácii poukázať na význam lesov a lesníctva pre spoločnosť. Súťaž v sebe spájala vedomostné otázky z oblasti biológie, geografie, kultúry a histórie, ako aj ich prepojenie s praktickými a pohybovými zručnosťami.

Súťažilo 18 žiackych tímov v dvoch vekových kategóriách, kde si na 8-ich stanovištiach zmerali svoje sily. Trasa dlhá približne 3,5 km viedla otvoreným terénom v oblasti Krahúl. Zaujímavosťou bolo stanovište s geografickým zadaním, po  ktoré bolo potrebné vystúpiť na turistickú rozhľadňu.  

Všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami. Víťazi si odniesli putovnú trofej.