Informácia o postavení turistickej rozhľadne Krahulský vrch

Kremnické noviny 9/2013