Kremnický zelený poklad 2024

Dňa 6. júna 2024 sa uskutočnil siedmy ročník súťaže o putovnú trofej pre žiakov základných škôl okresu Žiar nad Hronom. Trasa súťaže viedla v oblasti kremnickej Kalvárie a končila na parkovisku „Pod Jarabicou“, dlhá bola cca 3 km. Deti tak mali možnosť spoznať opäť ďalšiu z krás kremnického okolia.

Súťaže sa zúčastnili zmiešané trojčlenné tímy v dvoch vekových kategóriách: 6. – 7. ročník – 8 družstiev a 8. – 9. ročník – 8 družstiev. Spolu sa zúčastnilo 48 žiakov.

Výsledky súťaže:

1. kategória (6.-7.ročník)

1. miesto: ZŠ M.R. Štefánika, Žiar nad Hronom – Zoja Foltánová, Hana Krausová, Tobias Pliška

2. miesto: ZŠ P. Križku, Kremnica – Mária Vančová, Gerard František Galko, Martin Piliarkin

3. mesto: ZŠ Angyalova, Kremnica – Daniel Krumlovský, Lily Andrašiová, Lukáš Ferenčík

2. kategória (8. – 9. ročník)

1. miesto: ZŠ P. Križku, Kremnica – Nina Michalková, Andrej Pinka, Dmytro Vadimovič Krashchenko

2. miesto: ZŠ Janova Lehota – Nela Gáliková, Katarína Hrmová, Daniel Christov

3. miesto: Gymnázium M. Rúfusa, Žiar nad Hronom – Marion Fabová, Michaela Mišková, Martin Marko

Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa opäť o rok!