Typ Číslo Popis Celková hodnota Suma bez DPH Uzavretá dňa Účinnosť od Ukončená dňa Dodávateľ (Druhá zmluvná strana) Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum Zverejnenia